<pre id="tjzjh"></pre>

<pre id="tjzjh"></pre>
<pre id="tjzjh"></pre>
<pre id="tjzjh"></pre>

<dl id="tjzjh"></dl>

產品資料

DILA-40C交流接觸器

如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: DILA-40C交流接觸器
產品型號: DILA-40C
產品展商: 伊頓穆勒
產品價格: 0.00 元
折扣價格: 0.00 元
會員價格: 0.00 元
關注指數:3787
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹

DILA-40C交流接觸器使用壽命長,可高性高 *多種控制電壓規格的膠質瘤線圈可供選擇 *附件**且通用,使用更加方便 *防觸點**罩設計,使用更加**.DILA-40C,DILA-31C,DILA-22C,DILAC-XHI20,DILAC-XHI11,DILAC-XHI02,DILAC-XHI40,DILAC-XHI31,DILAC-XHI22,DILAC-XHI13,DILAC-XHI04


DILA-40C交流接觸器  的詳細介紹
DILA-40C交流接觸器使用壽命長,可高性高 *多種控制電壓規格的膠質瘤線圈可供選擇 *附件**且通用,使用更加方便 *防觸點**罩設計,使用更加**.DILA-40C,DILA-31C,DILA-22C,DILAC-XHI20,DILAC-XHI11,DILAC-XHI02,DILAC-XHI40,DILAC-XHI31,DILAC-XHI22,DILAC-XHI13,DILAC-XHI04.
DILER-22(415V50HZ,480V60HZ)
DILER-22-G(220VDC)
DILER-31(415V50HZ,480V60HZ)
DILER-31-G(220VDC)
DILER-40(415V50HZ,480V60HZ)
DILER-40-G(220VDC)
DILEEM-01(400V50HZ,440V60HZ)
DILEEM-10(415V50HZ,480V60HZ)
DILEEM-01-G(220VDC)
DILEEM-10-G(220VDC)
DILEM4(415V50HZ,480V60HZ)
DILEM4-G(24VDC)
02DILEM
11DILEM
22DILEM
02DILE
11DILE
11DDILE
20DILE
22DILE
22DDILE
04DILE
13DILE
31DILE
40DILE
VGDILE48
VGDILE250
VGDILE415
RCDILE48
RCDILE250
V0DILE
MVDILE
HDILE
P1DILEM
MVS-WB-EM
DILA-22(240V50Hz)
DILAC-22(230V50HZ,240V60HZ)
DILA-31(*V60Hz)
DILAC-31(24VDC)
DILA-40(*V60Hz)
DILAC-40(24VDC)
DILA-XHI02
DILA-XHI11
DILA-XHI20
DILA-XHI04
DILA-XHI13
DILA-XHI22
DILA-XHI31
DILA-XHI40
DILA-XHIC11
DILA-XHIC13
DILA-XHIC22
DILA-XHIC31
DILA-XHIV11
DILA-XHIV22
DILA-XHICV22
DILA-XHIT02
DILA-XHIT20
DILA-XHIT11
DILA-XHIT22 DILM7-01(*VDC)
DILM7-10(*VDC)
DILM7-21(24VDC)
DILM7-32(24VDC)
DILM9-01(*VDC)
DILMC9-01(24VDC)
DILM9-10
DILMC9-10(24VDC)
DILM9-21(24VDC)
DILM9-32(24VDC)
DILM12-01(*VDC)
DILMC12-01(24VDC)
DILM12-10(*VDC)
DILMC12-10(24VDC)
DILM12-21(24VDC)
DILM12-32(24VDC)
DILMP20(*VDC)
DILM15-01(*VDC)
DILM15-10(*VDC)
DILM12-XDSB0/3
DILM12-XDSB0/4
DILM12-XDSB0/5
DILM12-XMV
DILM12-XP1
DILM12-XRL
DILM12-XS1
DILM12-XSL
DILM12-XSPD
DILM12-XSPR48
DILM12-XSPR240
DILM12-XSPR500
DILM12-XSPV48
DILM12-XSPV130
DILM12-XSPV240
DILM12-XSPV500
DILM12-XSPVL48
DILM12-XSPVL240
DILM17-01(RDC240)
DILM17-10(*V60Hz)
DILMC17-10(24V50/60Hz)
DILM17-10(RDC240)
DILMC17-10(RDC24)
DILM17-21(RDC24)
DILM17-32(RDC24)
DILM25-01(RDC240)
DILM25-10(*V60Hz)
DILMC25-10(RDC24)
DILM25-21(RDC24)
DILM25-32(RDC24)
DILM32-01(RDC240)
DILM32-10(*V60Hz)
DILMC32-10(24V50/60Hz)
DILM32-21(RDC24)
DILM32-XHI02
DILM32-XHI11
DILM32-XHI22
DILM32-XHI31
DILM32-XHIC11
DILM32-XHIC22
DILM32-XHI11-S
DILM32-XMV
DILM32-XVB
DILM32-XP1
DILM32-XRL
DILM32-XSP(RDC240)
DILM32-XSPR48
DILM32-XSPR240
DILM32-XSPR500
DILM32-XSPV48
DILM32-XSPV130
DILM32-XSPV240
DILM32-XSPV500
DILM32-XSPVL48
DILM32-XSPVL240
DILM32-XTEE11(RAC240)
DILM32-XTED11-100(RAC240)
DILM32-XTEY20(RA24)
DILM40(24V50Hz) DILM40(*V60Hz)
DILM40-22(RDC24)
DILMC50(RDC24)
DILM50-22(RDC24)
DILM65(RDC240)
DILM65-22(RDC24)
DILM72(RDC240)
DILM65-XIP2X
DILM65-XMV
DILM65-XP1
DILM65-XRL
DILM65-XS1
DILM65-XSL
DILM65-XSP(RDC240)
DILM80(RDC240)
DILM80-22(RDC24)
DILM95(RDC240)
DILM95-22(RDC24)
DILM95-XSP(RDC240)
DILM95-XSPR48
DILM95-XSPR240
DILM95-XSPR500
DILM95-XSPV48
DILM95-XSPV130
DILM95-XSPV240
DILM95-XSPV500
DILM95-XSPVL48
DILM95-XSPVL240
DILM95-XSL
DILM115(RDC240)
DILM115-22(RDC24)
DILM150(RDC240)
DILM150-22(RDC24)
DILM170(RDC240)
DILM150-XHI20
DILM150-XHI11
DILM150-XHI02
DILM150-XHI40
DILM150-XHI31
DILM150-XHI22
DILM150-XHI13
DILM150-XHI04
DILM150-XHIA11
DILM150-XHIA22
DILM150-XHIC31
DILM150-XHIC22
DILM150-XHIV22
DILM1000-XHI11-SI
DILM1000-XHI11-SA
DILM1000-XHIV11-SI
DILM1000-XHIC11-SA
DILM150-XIP2X
DILM150-XMV
DILM150-XVB
DILM150-XS1
DILM150-XP1
DILM150-XSL
DILM150-XRL
DILM150-XSP(RDC240)
DILM185-S/22(220-240V50/60HZ)
DILM185/22(RDC48)
DILM185-XP1
DILM225-S/22(220-240V50/60HZ)
DILM225/22(RDC48)
DILM225-XSL
DILM250-S/22(220-240V50/60HZ)
DILM250/22(RDC48)
DILM250-XSP/E(RA110)
DILM300-S/22(220-240V50/60HZ)
DILM300/22(RDC48)
DILM400-S/22(220-240V50/60HZ)
DILM400/22(RDC48)
DILM400-XHB
DILM400-XS1
DILM400-XHBS1
DILM400-XKU-S
DILM500-S/22(110-120V50/60HZ)
DILM500/22(RDC48)
DILM570-S/22(220-240V50/60HZ)
DILM500-XHB
DILM500-XMV
DILM500-XS1
DILM500-XSP/E(RDC48)
DILM580/22(RAC500)
DILM650/22(RA110)
DILM650-XHB
DILM650-XKB-S
DILM750/22(RAC500)
DILM820/22(RAC500)
DILM820-XKB-S
DILM1000/22(RA250)
DILM820-XHB
DILM820-XMV
DILH2200/22(RAW250)
DILM820-XHI11-SI
DILM820-XHI11-SA
DILM820-XHI11V-SI
DILM1000-XSP/E(RA250)
ETS4-VS3
DILM185-XOT
DILM225-XOT
DILM250-XOT
DILM300-XOT
DILM400-XOT
DILM500-XOT
DILM250-XCT
DILM500-XCT
DILK切換電容器接觸器
DILK12-11(*V60Hz)
DILK20-11(*V60Hz)
DILK25-11(*V60Hz)
DILK33-10(380V50/60Hz)
DILK50-10(380V50/60Hz) DILMP20C(220VDC)
DILM7-10C(220V50/60HZ)
DILM7-01C(220V50/60HZ)
DILM9-10C(220V50/60HZ)
DILM9-01C(220V50/60HZ)
DILM12-10C(220V50/60HZ)
DILM12-01C(220V50/60HZ)
DILM15-10C(220V50/60HZ)
DILM15-01C(220V50/60HZ)
DILM15-10C(220VDC)
DILM25-10C(220V50/60HZ)
DILM25-01C(380-400V50HZ)
DILM32-10C(220V50/60HZ)
DILM32-01C(220V50/60HZ)
DILM38-10C(220V50/60HZ)
DILM38-01C(220V50/60HZ)
DILM32C-XHI11
DILM32C-XHI02
DILM32C-XHI22
DILM32C-XHI31
DILM32C-XHI11-S
DILM40C(RDC240)
DILM50C(24V50HZ)
DILM65C(24V50HZ)
DILM72C(24V50HZ)
DILM80C(24V50HZ)
DILM95C(24V50HZ)
DILM115C(RAC24)
DILM170C(RDC240)
DILM150C-XHI20
DILM150C-XHI11
DILM150C-XHI02
DILM150C-XHI40
DILM150C-XHI31
DILM150C-XHI22
DILM150C-XHI13
DILM150C-XHI04
DILM1000C-XHI11-SI
DILM1000C-XHI11-SA
DILM65C-XSP(RDC240)
DILM95C-XSP(RDC240)
DILM150C-XSP(RDC240

該種接觸器式繼電器廣泛的用于機械、紡織、輕工、電子儀器等各種機械設備上作行程控制、限位保護和聯鎖等。

海拔高度不超過2000米。

周圍空氣溫度不高于+40,不低于-5,24小時內的小時內的平均溫度不超過+35。

安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40時不超過50%,*濕月的平均溫度為25時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發生在產品表面上的凝露。

產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

滬公網安備 31010102004818號

一及黄色视屏,国产又粗又黄又猛的视频,国产口爆,天天干天天射天天日